ZURÜCK

92 Veggie Box

92 Veggie Box

8x Avocado Maki (Avocado)
8x Paprika Maki
4x Mango Avo Roll (Avocado, Mango, weißer Sesam mit Frischkäse)

Zusatzstoffe / Allergene: ML, SE